Úvodní strana  »  Výrobní program  »  Předizolované potrubí  »  Používané materiály  »  Vnější ochranné vrstvy

Vnější ochranné vrstvy

1) PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO ULOŽENÍ DO ZEMĚ

Provedení pro uložení do země se jako „chránička“ používá plastová trubka vyrobená z HD-PE. Tato vrstva zpevňuje a chrání tepelně izolační materiál. Chránička HD-PE splňuje EN 253. Dodáváme potrubí do pláště o průměru D 900.

2) SPIROPOTRUBÍ PRO NADZEMNÍ ROZVODY

Tvoří ochranný plášť povrchových rozvodů. Dle charakteru prostředí lze užít různých druhů materiálů. Základní provedení Zn plech tl. 0,6 mm případně 0,8 mm.

Výhodou tohoto provedení je nejen kvalitní izolace, ale především podstatně větší mechanická odolnost oproti dodatečně upevňovaným krycím plechům.

MONITOROVACÍ SYSTÉM

Vzhledem k vysoké životnosti předizolovaných potrubí a ke skutečnosti, že je toto potrubí ukládáno do země, jsou v případě požadavku zabudovány monitorovací vodiče. Vlastní monitorovací přístroj pak sleduje stav sítě a v případě poruchy, ať již je způsobena porušením pláště (PE chránička), případně netěsností sváru apod. upozorní na změnu stavu. Při včasné lokalizaci místa poruchy, je možné zabránit rozsáhlým škodám.

Předizolované potrubí lze vybavit dvěma typy monitorovacích systémů:

a) HP-02 – monitorovací systém pracující na reflektometrickém principu
b) BRANDES – monitorovací systém s využitím poměrové (můstkové) odporové metody

Pro oba systémy je možné využít jako základní jednotku pouze jednotku monitorovací. Dokonalejší je pak zaměřovací jednotka, která vedle vlastního monitorování provede i případné zaměření místa poruchy.

ROZVODY PÁRY

Metodou vrstvené izolace vyrábíme předizolované potrubní systémy pro teploty do 300 °C. Z pohledu praktického užití je na rozdíl od PIP 130 nezbytné všechny dilatační pohyby vykompenzovat axiálními, případně kloubovými kompenzátory. Na základě situací a podélného profilu zpracováváme kladecí plán, kde vedle základního rozmístění kompenzátorů a pevných bodů jsou uvedeny i vypočtené hodnoty přestavných sil kompenzátorů, které musí tyto pevné body eliminovat.

 

Pokud kladecí plán zpracovává projektová organizace, IZO Bořetice si vyhrazuje právo odsouhlasení tohoto kladecího plánu.