Úvodní strana  »  Výrobní program  »  Předizolované potrubí

Předizolované potrubí

Zajišťujeme dodávku předizolovaného potrubí pro dálkové vytápění. Tyto systémy zahrnují vedle samotného potrubí také oblouky, odbočky, armatury, pevné body, kompenzátory, spojky, SEAL prostupy, ukončovací manžety, dilatační polštáře, včetně monitorovacího systému.

Tento sortiment umožňuje hospodárně řešit rozvody tepla, chladu, případně i jiných médií v kompletním provedení, tzn. podzemní bezkanálové uložení, ale i povrchové rozvody.

Systém je vyráběn v souladu s kvalitativními požadavky norem ČSN EN 253, 448, 488 a 489.
Trubky jsou dodávány v délkách 6 a 12 m o průměrech DN 20DN 600.

Základní sortiment dle teplotních rozsahů:

PIP 130 – trvalé teplotní zatížení – 200 až + 152 °C
PIP 180 – trvalé teplotní zatížení – 200 až + 180 °C
PIP 300 – trvalé teplotní zatížení – 200 až + 300 °C

Základní vlastnosti a výhody oproti klasicky prováděným energetickým rozvodům v kanálech:

1.  Podstatně nižší náklady na zemní práce (užší profil, menší hloubka)
2.  Výrazné zkrácení doby výstavby
3.  Snížení energetických ztrát použitím kvalitní izolace
4.  Ochrana životního prostředí použitím bezfreonových PUR systémů
5.  Životnost minimálně 30 let
6.  Rozsah užití dle teplotního zatížení 152, 180 až 300 °C

7.  Možnost volby tloušťky izolace
8
.  Maximální prefabrikace a zjednodušení montážních prací
9.  Nižší přepravní náklady
10.  Nižší provozní náklady a náklady na údržbu
11.  Instalací monitorovacího systému – snadná kontrola a lokalizace závad
12.  Kompletnost nabídky komponentů naší firmou zjednodušuje zákazníkovi realizační záměry

Všeobecné informace

Předizolované potrubí pro bezkanálové uložení se vyrábí ve dvou základních variantách:

I. Kompaktní systém

– kde médiovodná trubka, izolace a chránička tvoří kompaktní celek, který je při dilatačním pohybu omezován třením v pískovém loži. Tento systém je složen ze tří vrstev pro teplotní rozsah od -200 °C do +140 °C trvalého teplotního zatížení.

 

Složení předizolovaného potrubí PIP 130

II. Kluzný systém

– médiovodná trubka je kluzně uložena v izolaci z minerální vlny, která s polyuretanem a chráničkou tvoří jeden celek. Dilatační pohyb je nezbytné vykompenzovat použitím axiálních, případně kloubových kompenzátorů. Tento systém je čtyřvrstvý pro teplotní rozsahy od -200 °C až do +180 °C a od -200 °C až do +210, 240, 270 a 300 °C. Izolace je řešena tak, že na přechodu izolačních vrstev dosáhne teplota maximálně +120 °C.

 

Složení předizolovaného potrubí PIP 180, PIP 300