Úvodní strana  »  Výrobní program  »  Meziokenní izolační vložka

Meziokenní izolační vložka

Meziokenní izolační vložky jsou určeny k rychlé tj- suché výměně meziokenních otvorových výplní v sestavě s okny v panelové výstavbě. Přitom splňují požadavky norem na tepelně izolační, protipožární, statické a hygienické vlastnosti.

IZOLACE

MIV IZO plní funkci požárně dělící konstrukce s ohledem na požární charakteristiky uvedené v článku 5 ČSN EN 13501-2
EI 60 (i-o) / EW 60 (i-o)
Zkoušená požární odolnost: 75 minut bez porušení.

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

MIV IZO je zařazena do přílohy č. 2, skupiny 08.01 dle NV c. 163/2002 ve znění NV č. 312/2005 Sb.
Svými tepelně izolačními vlastnostmi splňuje požadavek normy (U = 0,30 W/m²K)
Součinitel prostupu tepla: U = 0,26 – 0,30 W/m²K

STATICKÉ VLASTNOSTI

Konstrukce MIV IZO je provedena dle ČSN 730035. Konstrukce je rámová z Al profilů, které jsou vzájemně spojeny pomocí hliníkových úchytů a nýtu. Rám je připevněn na betonovou konstrukci pomocí kotevních prvků. Profily meziokenních izolačních vložek MIV IZO jsou dimenzovány na statické zatížení A2a).

ROZMĚROVÁ ŘADA MIV, DVOJÍ PROVEDENÍ

MIV IZO se vyrábí k dodatečné povrchové úpravě (Cetris plus) a s konečnou povrchovou úpravou (Cetris lasur)

600 x 134,5 x 1600 mm
900 x 134,5 x 1600 mm
1200 x 134,5 x 1600 mm
1250 x 134,5 x 1600 mm