Úvodní strana  »  Výrobní program  »  Předizolované potrubí  »  Používané materiály  »  Izolační vrstvy

Izolační vrstvy

IZOLACE

Izolace mezi pláštěm a trubkou je provedena z tvrdé polyuretanové pěny splňující EN 253, osvědčené Hannoverskou zkušebnou. Jedná se o tepelně izolační materiál vyrobený adiční reakcí izokyanátu a polyolu.

Nadouvadlo – Cyklopentan

Charakteristika materiálu:

Objemová hmotnost min. 60 kg/m³
Pevnost v tlaku min. 0,3 MPa
Tepelná odolnost -200 až + 152 °C
Koeficient tepelné vodivosti (při 50 °C) λ 0,0258 Wm-¹K-¹

 

IMPREGNOVANÁ MINERÁLNÍ VLNA

Pro teploty nad 140 °C se použivá vrstvená izolace, kde první izolační vrstvu na médiovodném potrubí tvoří impregnovaná minerální vlna. Teplota na přechodu minerální vlny – PUR, dosahuje max. 120 °C.

Charakteristika materiálu:

Objemová hmotnost 140 ± 5 kg/m³
Pevnost v tlaku 0,3 Nmm-²
Bod tání vláken 1000 °C
Koeficient tepelné vodivosti  λ 0,035 Wm-¹K-¹