Úvodní strana  »  Výrobní program  »  Ostatní sortiment  »  Používané materiály a systémy

Používané materiály a systémy

Pro účely užití, nabízíme širokou škálu výrobků, které vedle základní funkce, tj. tepelně izolační, mohou v jednom výrobku tvořit ucelený montážní prvek pro vnitřní i venkovní použití.
Z řady aplikací lze uvést užití pro:

1)  Obvodové pláště objektů
2)  Střešní konstrukce rovné i šikmé
3)  Tepelné izolace podlah a stropů
4)  Prvky pro půdní vestavby
5)  Dodatečné zateplení objektů včetně průmyslových
6)  Zateplení ocelových vrat a plechových objektů
7)  Zateplení nádrží
8)  Izolaci mrazírenských a chladírenských provozů
9)  Zateplení klimatizačních systémů atd.

Základní technické parametry tvrdého lehčeného polyuretanu

Objemová hmotnost 50 až 100 kg/m³
Pevnost v tlaku 0,3-0,5 MPa
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,024 Wm-¹K-¹
Tepelná odolnost + 100 °C
Nasákavost max. 4 %
Třída hořlavosti dle ISO EN 11925-2:2010:E


Nadouvadlo – Cyklopentan

I. Obvodové pláště objektů

Pro tento účel dodáváme PUR desky a panely v síle od 20 mm do síly 100 mm v řadě po 5 mm a rozměru 1200 x 2400 mm:

– s povrchem hladkým
– s heraklitovým povrchem v tl. 5 mm, jedno nebo oboustranným

Oba druhy výrobků jsou vhodné pro stěrkové omítky. Heraklitový povrch umožňuje aplikovat klasický mokrý proces omítání. PUR desky a panely se upevňují talířovými hmoždinkami.

II. Střešní konstrukce

Pomocí PUR desek lze řešit i zateplování stávajících střešních konstrukcí stejně jako nových. V případě užití desek pro variantu konečné hydroizolační vrstvy, jsou tyto opatřeny jednostranně bitumenovým povrchem s přesahem 10 cm pro možnost spojování těchto dílů.

Při aplikaci konečné hydroizolační vrstvy na bázi akrylátových disperzí, např. Sanakryl nebo Elastra, se desky kotví talířovými hmoždinkami a akrylátová disperze se zpevňuje netkanou textilií.

III. Tepelné izolace podlah a stropů

PUR desky pro zateplení podlah jsou výhodné, stejně jako pro stropy, např. nad nevytápěnými prostory, protože při relativně tenkých vrstvách dosáhneme požadovaných parametrů, tzn. snížení konstrukčních výšek podlah a stropů.

Vyrábí se různé kombinace, tzn. základní deska bez povrchu, která je použitelná zejména pro novostavby. Dále pak desky s povrchovou úpravou např. pro podlahové vytápění s Al fólií, pro užití na stávající podlahy s jednostrannou dřevotřískou, případně pro náročnější odběratele s povrchovou nášlapnou vrstvou z parketového kazeta.

IV. Prvky pro půdní vestavby

Vyrábí se s jednostrannou krycí vrstvou, případně oboustrannou, podle záměru užití pro vnitřní i vnější. Základní krycí vrstvy pro použití v interiérech tvoří dřevotříska, sololit, solodur, sololak, palubky a v neposlední řadě stále více užívaný sádrokarton, který v oboustranném provedení je vhodný pro stavby příček ap., mimo jiné také umožňuje klasické malování v obytných prostorech.

Všechna tato uvedená provedení včetně povrchové úpravy, např. cetris nebo velox deskou, umožňuje velmi široké použití. Pochopitelně, že krycí vrstvy lze různě kombinovat dle účelu určení.

Všechny tyto výrobky umožňují snadné, rychlé a účinné řešení problémů v oblasti budování nových a získávání dalších obytných prostorů stávajících staveb.

V. Dodatečné zateplení objektů

Pro zateplení průmyslových hal a objektů dodáváme PUR desky a panely s krycí vrstvou např. pozinkovaný plech, hliníkový plech ap. Obdobně se užívají i krycí vrstvy z umělých hmot např. polypropylenové desky, laminátové desky ap. Jelikož dosud nebyla vzpomenuta vynikající přilnavost polyuretanu k v podstatě všem materiálům, tvoří se kombinace, např. PUR k PP, ze kterých vznikne kompaktní prvek a odpadá tedy následné lepení těchto vrstev.

Pro ostatní oblasti užití, kromě shora uvedených, lze dodat, že pro mrazírenské provozy se vyrábí PUR desky a panely s krycí vrstvou nerezový plech. Obdobně pro oblast vzduchotechniky s oboustranným provedením Al fólií do síly 90 μm.

Mimo uvedené výrobky lze PUR s výhodou použít v řadě dalších provedení a předcházející výčet zdaleka nepostihuje všechny aplikace. Obecně lze říci, že uplatnění nachází tyto výrobky v celé řadě odvětví a účinně umožňují řešit problematiku snížení energetických ztrát.