Úvodní strana  »  Výrobní program  »  Meziokenní izolační vložka  »  Návod na montáž

Postup montáže Meziokenní izolační vložky

1)  Panely (horní a dolní) musí být na úložných plochách řádně začištěny a napuštěny penetračním nátěrem. Před uložením do připraveného otvoru se z MIV IZO sejme ochranná fólie a překontroluje kompletnost výrobku.

2)  Na MIV IZO se přišroubují do předvrtaných otvorů horní a dolní kotvící prvky. Veškerá manipulace se provádí pomocí textilních držáků, které jsou na svislých profilech MIV IZO tak, aby nedošlo k poškození krycích vrstev (hlavně sádrokartonu).

3)  V této fázi je možné provést konečnou barevnou úpravu cetrisové (exteriérové) strany.

4)  Před osazením do připraveného otvoru je nezbytné (nejlépe pomocí šablony) předvrtat v panelu otvory pro kotvící šrouby a tyto osadit protikusem (hmoždinkou).

5)  Před usazením MIV IZO se na horní část hliníkového rámu nalepí předstlačená impregnovaná pěnová páska v tloušťce doporučené výrobcem – dle velikosti montážní spáry.

6)  Následuje vlastní uložení MIV IZO, která se zaklínuje do svislé polohy a provede se ukotvení pomocí šroubů do předvrtaných otvorů.

7)  Dále provedeme zapravení montážních spár – horní a dolní flexi pěnou pomocí aplikační pistole.

8)  Po vyzrátí flexi pěny následuje zalištování specielní okenní fólií – interiér a z vnější strany pak okenní fólií – exteriér. Stejně se provede i úprava hliníkového profilu, který nebude překrývat okenní rám. Následně se odstraní manipulační popruhy.

9)  Před montáží okenních rámů se nalepí expanzní páska na odskočení hliníkového profilu. Okenní rám se usadí a provede se upevnění do hliníkového rámi MIV IZO, který je dimenzován tak, aby zaručoval maximální pevnost připevnění (v místě kotvení okenního rámu je tloušťka Al rámu 4 mm). Po ukotvení se montážní spára vyplní flexi pěnou a z interiérové strany se nalepí speciální okenní fólie Interiér.
V případě, že MIV IZO je usazena na hranicí požárních úseků, použije se speciální protipožární pěna.

MIV IZO je cetifikována na požární odolnost EI 60 (i-o)/ EW 60 (i-o)