Výrobní program


Předizolovavé potrubní systémy
Flexibilní potrubní systémy Ecoflex
Zateplovací desky a panely
Meziokenní izolační vložka

Kontakty

gsm:777 133 189
fax:519 432 283
mail: info @ predizolovanepotrubi.eu
Předizolované potrubí Bystřický - ekatalog.czTrubky a potrubí - ekatalog.cz

   Izolační vrstvy

Tvrdá polyuretanová pěna - PUR:

V základním provedení PIP 130 slouží jako tvrdá polyuretanová pěna splňující EN 253, osvědčena Hannoverskou zkušebnou. Jedná se o tepelně izolační materiál vyrobený adiční reakcí izokyanátu a polyolu. Naše firma používá bezfreonové systémy nadouvané CO2.

Charakteristika materiálu:
objemová hmotnost 75 ± 5 kg.m-3
pevnost v tlaku 0,45 N.mm-2
tepelná odolnost -200 ÷ +140 °C
nasákavost max. 5,5 %
uzavřenost buněk 94 %
nadouvadlo CO2
koeficient tepelné vodivosti     λ       0,03 Wm-1K-1

Impregnovaná minerální vlna:

Pro teploty nad 140 °C se používá vrstvená izolace, kde první izolační vrstvu na médiovodném potrubí tvoří impregnovaná minerální vlna. Teplota na přechodu hydrofobizované minerální vlny - PUR dosahuje max. 120 °C.

Charakteristika materiálu:
objemová hmotnost 150 ± 5 kg.m-3
pevnost v tlaku 0,3 N.mm-2
nasákavost 1 %
bod tání vláken 1000 °C
koeficient tepelné vodivosti     λ       0,035 Wm-1K-1

Copyright © 2017 | Vojtěch Bystřický - předizolované potrubí | Bořetice | 777 133 189