Výrobní program


Předizolovavé potrubní systémy
Flexibilní potrubní systémy Ecoflex
Zateplovací desky a panely
Meziokenní izolační vložka

Kontakty

gsm:777 133 189
fax:519 432 283
mail: info @ predizolovanepotrubi.eu
Předizolované potrubí Bystřický - ekatalog.czTrubky a potrubí - ekatalog.cz

   Zateplovací desky a panely

Nabízíme polyuretanové desky v základním provedení o síle od 20mm do 100mm v řadě po 5mm.

Rozměry:

  • 1200mm x 2400mm
  • 1200mm x 4800mm
  • 2200mm x 6000mm

Na uvedených výrobních lze aplikovat různé krycí vrstvy, které jsou jedno, případně oboustranné, podle účelu použití.

Nadouvadlo CO2 = bezfreonový ekologický systém

objemová hmotnost  50 až 70 kg.m-3
pevnost v tlaku  0,5 MPa
součinitel měrné tepelné vodivosti  0,03 Wm-1K-1
tepelná odolnost  ± 100 °C
nasákavost  max. 4 %
třída hořlavosti  B3, B2

Copyright © 2017 | Vojtěch Bystřický - předizolované potrubí | Bořetice | 777 133 189